JupiterResearch har tittat på de europeiska hushållens tillgång till datorer. I år har 71 procent av hushållen i Västeuropa någon typ av dator och 43 procent har en bärbar dator.

Tillväxten kommer framför allt att ske bland de bärbara datorerna. 2013 kommer två tredjedelar (65 procent) av hushållen i Västeuropa ha en bärbar dator. Det är en ökning med 51 procent från årets siffra. Under samma period kommer det totala andelen datorer i hemmen bara öka med 10 procent. Från en penetration på 71 procent i år till 78 procent 2013.

penetration laptops europe

Penetrationen av bärbara datorer varierar stort mellan olika länder. Danmark ligger i topp med en hushållspenetration i år på 56 procent. Luxemburg (47 procent), Storbritannien (52 procent) och Sverige (45 procent) ligger också högt. Grekland (28 procent) och Portugal (32 procent) har lägst penetration.