hushållen

Penetration av bärbara datorer i Europa

JupiterResearch har tittat på de europeiska hushållens tillgång till datorer. I år har 71 procent av hushållen i Västeuropa någon typ av dator och 43 procent har en bärbar dator. Tillväxten kommer framför allt att ske bland de bärbara datorerna. 2013 kommer två tredjedelar (65 procent) av hushållen i Västeuropa ha en bärbar dator. Det … Read more

Hushållen allt mer pessimistiska

Hushållens syn på den svenska ekonomin är dystrare än på länge, enligt Konjunkturinstitutet. Konfidensindikatorn, CCI, föll från 5,9 i januari till 0,9 i februari och hamnar därmed på en nivå som signalerar att hushållens förtroende för det ekonomiska läget är svagare än normalt. CCI har de senaste månaderna fallit rejält, främst till följd av hushållens … Read more