I skiftet mellan web 1.0 och 2.0 gick vi från att prata om statiska hemsidor utan tvåvägskommunikation till dynamiska sajter och tjänster baserade på dialog och användarmedverkan. Sociala nätverk, interaktion och att man kan föra en digital dialog har blivit normen snarare än undantaget. En sak har däremot slagit mig under den senaste tidens bloggposter från Mindpark. Vi står inför ännu ett skifte.  I ljuset av tjänster som Facebook Connect, Google Friend Connect och den framtida Google Wave tar kommunikationen ännu ett steg och traditionella sociala sajter som www.facebook.com och www.myspace.com blir lite av vad den statiska hemsidan var för nätet under 90 och början på 2000-talet. Real Time Web 1.0 var kommunkation fixerade vid sociala nätverk, RTW 2.0 handlar om rörlig kommunikation och sociala nätverk som är närvarande var du än befinner dig.

Kommunikation håller på att bli mobilt på internet. Vi pratar mer och mer och får samtidigt allt fler möjligheter att konversera överallt och var vi vill på nätet. Detta är inte så konstigt. Människan är i grunden en social varelse och ett flockdjur. I takt med att internet blir viktigare och tar mer plats och tid i vårt samhälle desto mer växer också innovation som föder kommunikation på webben. Just nu innebär detta att våra sociala nätverk håller på att flytta ut från sina bo på Facebook och MySpace och ut på nätet. Konversationen på webben håller på att göra det telefonen gjorde i mitten på 90-talet när den flytta ut från hemmen och ner i våra fickor (eller väskor om man ska vara helt korrekt).  Håller vi på att gå från kommunikation 1.0 till 2.0 på nätet? Håller Facebook och de stationära nätverken redan på att förändras till webbens hemtelefoner? Håller statisk dialog och konversation på att få ett bäst föredatum?

Det blir bara svårare och svårare att nämna Facebook i samma mening som de dynamiska kommunikationstjänsterna (Friend Connect etc) och man får allt oftare lägga till etiketter som ” traditionella”, ”stationära” eller ”statiska” när man pratar om Facebook i sin renaste form. Tjänster som Facebook Connect och Google Wave sporrar för att vi ska kunna konversera överallt på webben. Realtid håller på att få en ny innebörd. Det handlar inte längre bara om tidsperspektivet utan också om var du befinner dig. Du kan engagera dig i dina sociala nätverk var du än är som person eller på nätet. Realtid handlar mer och mer om en optimering av tid och rum. Kommunikation på nätet håller på att bli lika mycket vatten i kranen som internet i sig.

Ju mer jag tänker på det desto mer ser jag den dynamiska konversationen ihop med det man kallar för semantiska webben som nästa steg i internetutvecklingen. 3.0 kan alltså sammanfattas som realtidskommunikation i relation till individanpassade tjänster.

Lite mer läsning:

Möjligheterna med FBC, GFC och MSID

Google Friend Connect

Google Wave

Google Wave Drips With Ambition

Google Wave – The Evolution of Productivity