Riktad reklam och användargenererade nyheter

40% av av mediecheferna i Europa tror att deras medieinnehåll kommer att vara användargenererat inom 3 år. Detta enligt en undersökning av Polopoly. Teorin hänger ihop med utvecklingen kring web 2.0 och sociala nätverk och tjänster. I förlängningen innebär detta en viktminskning av stora tidningsredaktioner eftersom de i framtiden istället kommer att kompletteras av användargenererat innehåll. Communityn och bloggar har skapat en maktbalans mellan den privata och professionella sfären som inte fanns innan. I och med tillgången på informationskanaler och digitala distributionsvägar har individens röst aldrig varit starkare.

Enligt en undersökning från Arketigroup säger 84% av tillfrågade B2B journalister att de har använt eller skulle kunna tänka sig att använda bloggar som primära eller sekundära nyhetskällor.

“In an era exploding with user-generated content, social media, and Web 2.0, it’s important for those in business-to-business communications to understand how journalists are using technology when it comes to reporting news,” säger Mike Neumeier, Arketi Group principal.

Bloggar som källor

I takt med att web 2.0 konceptet växer i stort och antalet användare av communitys ökar, användare som delar med sig av mycket privat information, öppnar sig en helt ny marknad för att rikta reklam. MySpace och Facebook är redan där. Enligt en artikel i NY Times tror MySpace att riktad reklam gör att användarna med 80% större sannolikhet kommer att klicka sig vidare. I Polopolys undersökning svarar de flesta att de tror att mer än 50 % av deras annonsering kommer att ske på nätet om cirka fem år. De riktade annonserna är ett naturligt led i utvecklingen speciellt när Internetreklamen enligt Polopoly och IRM väntas öka med 22,5% under 2008.

Men trots alla nya affärmodeller, annonsplattformar, interaktiva tjänster, widgets och sociala forum som web 2.0 innebär, är det väldigt intressant att notera en sak. Enligt en Global undersökning gjord på 26 486 Internetanvändare, så lägger konsumenter fortfarande mest tilltro till word of mouth och rekommendationer från andra konsumenter. Enligt min mening poängterar detta verkligen vikten av hur viktigt det är att eftersträva interaktivitet och personlig kontakt online.

tilltro på annonser

2 thoughts on “Riktad reklam och användargenererade nyheter”

Leave a Reply