Skönhetssalonger förvandlas till profilsalonger på Internet

Klipp och klistra personligheterWall Street Journal berättar idag hur nätverkstjänster som MySpace och Match.com i allt högre utsträckning råkar ut för identitetstjuvar, alltså människor som kopierar andras profiler. Det kan gälla överskrifter, loggor, bakgrunder eller delar av livsberättelser till hela profiler. På Match.com är detta ett sätt att göra sig attraktivare på den digitala datingmarknaden och en industri med onlineföretag som hjälper dig skapa attraktivare profiler på internet har börjat växa upp: dating-profile.com, lookbetteronline.com, e-cyrano.com, profilehelper.com.

I en undersökning gjord av datingföretaget Engage på 400 respondenter svarade:

– 9% att de hade stulit hela eller delar av andras profiler.

– 18% att de misstänkte att deras profiler blivit kopierade.

Web 2.0:s främsta uppgift är inte att fylla ett tekniskt behov, utan människans mest basala. Jag har tidigare ställt dagens internet i relation till evolution och människans innersta drifter och önskningar. Maslows behovstrappa har blivit ett ypperligt verktyg att relatera till dagens internet och web 2.0.

I den fysiska världen är identitetsskapandet transportsräckan på väg mot självförverkligande, trappans översta steg. Det är en transportsträcka som betämmer och definerar hur vi klär oss, vilken musik vi lyssnar på, umgängeskrets, normer och värdringar. Sedan lever vi i en värld där det finns dominerande värderingar gällande vad som är hippt och inne. Det existerar vissa fasta kriterier för hur man ska framställa sig själv för att vara attraktiv. Det profiltjuvarna stjäler på internet är inte bara en klipp och klistrapersonlighet som utgörs av bakgrunder och annan digital inredning och utsmyckning. Stöldgodset består av dominerande normer och värderingar som i och med att internet mer och mer förvandlas till en förlängnig av våra mänkliga behov, även fungerar på webben.

Leave a Reply