SMS, IM & e-mail i mobilen

Som vi sett tidigare har SMS ökat kraftigt både i USA och i Sverige under de senaste åren. Nu har JupiterResearch publicerat en prognos för SMS i Västeuropa fram till 2013. Enligt rapporten kommer antalet SMS som skickas mellan personer i Västeuropa att uppgå till 240 miljarder i år. Om fem år kommer antalet att vara uppe i 304 miljarder, en ökning med 27 procent.

SMS volume europe

JupiterResearch har också tittat på utvecklingen av e-mail och IM i mobilen och hur den kommer att utvecklas framöver. Prognosen i år pekar på att 12 procent av mobilanvändarna i Västeuropa kommer att använda e-mail. Men andelen kommer att växa kraftigt de närmaste åren och 2013 uppskattar JupiterResearch att drygt en fjärdedel (27 procent) kommer att använda e-mail i mobilen.

e-mail and IM penetration

IM (Instant Messaging) kommer också att växa kraftigt under de närmaste fem åren, dock på lägre nivåer. I år är det 3 procent av mobilanvändarna som använder IM i mobilen och om fem år kommer andelen att vara 11 procent.

2 thoughts on “SMS, IM & e-mail i mobilen”

Leave a Reply