Förra torsdagen var jag och representerade Mindparkannonsörsdagen i Malmö. Jag svarade på frågor kring social nätverk, digitala trender och vart nätet är på väg. Något som jag frekvent tjatade om är att sociala medier inte bör ses som reklamkanaler utan kommunikations, eller konversationskanaler vars primära syfte bör vara att bygga dialog och långsiktiga relationer.

I en intervjuTwitter svarar Joseph Jaffe från Jaffejuice så här om just den tankegången:

På nätet håller marknadsföring på att förvandlas till en konversation. Jag skulle kanske inte vilja kalla det customer service lika mycket som customer relations men att social media håller på att lära företagen att prata är det ingen tvekan om. Redan 2007 (inte sjukt längesedan men ändå;) menade David Armano från BusinessWeek att den nya konsumentmarknaden som social media medför bygger på det han kallar för konversationsekonomin.

”It’s the conversation economy, stupid. One of the engines that is driving ”2.0” growth is the fact that communities are forming around popular social platforms such as YouTube, Facebook, Flickr, Ning, Twitter—the list goes on and on. These platforms facilitate conversation. Conversation leads to relationships and relationships lead to affinity.

Brand affinity, as companies such as Harley-Davidson (HOG) have proven, often drives communities to form around them. This is why anyone who plays a role in branding needs to become a conversation architect.”

Idag verkar allt handla om just konversation och möjligheten till involvering. Det är intressant att se hur samma principer gäller för guerillamarknadsföring och den fysiska verkligheten. En av talarna på annonsörsdagen, Joakim Johansson, sade så här om guerillamarknadsföring:

”Det handlar om mer än bara marknadsföring och imageskapande. Guerillamarknadsföring är riktad, oväntad och personlig marknadsföring som mer än något annat ska bekräfta målgruppen. Be more human and less corporate. Låt oss alltså bidra till den målgrupp vi vänder oss till, inte exploatera, låt oss lära från våra konsumenter, inte kontrollera.”

Konversationsmarknadsföring är alltså i första hand inte bundet till nätets sociala kanaler, utan till människans drifter som flockdjur och konverserande varelse. Sociala medier på nätet eller guerillainstallationer är bara olika forum och mediekanaler som egentligen tjänar samma syfte, nämligen det att sporra till känslomässig och verbal tvåvägskommunikation.