Social Media Optimization -Being in the neighbourhood

Social media optimization är en term som vuxit fram i och med att web 2.0 fullkomligt slagit upp internets dörrar på vid gavel. Det råder en öppenhet som inte finns någon annanstans. En av hörnstenarna inom marknadsföring på internet har länge varit SEO (search engine optimization) men termen har precis som internet de senaste åren fått sig ett ansiktslyft. Web 2.0 är ett internet med starkare anletsdrag och personlighet.

communityOm SEO handlade om att optimera sin sida så att den låg högt rankad på sökmotorerna, handlar SMO om att vara högt rankad överallt. Företagets varumärke med tillhörande keywords har i och med SMO blivit en riktig spegelapa och ska synas överallt, från Facebook och Myspace till Youtube och Delicious. SMO handlar inte om att klättra upp på en söklista, det handlar om att befinna sig där alla andra är, hela tiden. Facebook, MySpace och YouTube håller på att förvandlas till minst lika viktiga sökmotorer för varumärke som Google och Yahoo. Men det handlar inte om att ligga först, utan att synas mest.

Jag var ute och drack några öl för några helger sedan och blev plötsligt stalkad av en full norrländning som av någon anledning bara pratade engelska. Han sa: “You have to be in the right neighbourhood when it happens mother fucker, thats rock ´n roll!” Thats god damn right, och det stämmer fruktansvärt bra in på en definition av SMO.

Internet har blivit transparent. Det råder en öppenhet baserad på dialog mellan producent och konsument och det offentliga och privata. Detta har framförallt gjorts möjlig genom allmänn tillgång till produktionsverktygen. Men det råder också en teknisk öppenhet genom till exempel open id lösningar och mash ups. Web 2.0 är social interaktion blandad med öppenhet och konvergens.

Internet har förvandlats till ett digitalt Time Square under en stor reklamtavla där det står “Drop in.” SMO handlar om att synas på de hetaste inneställena utan att på något sätt vara påtvingande. Kunden ska komma till dig och be om en autograf, inte tvärt om. Det handlar om att stimulera målgruppen till interaktion och digitalt umgänge på de sociala nätverken, en arena som tillhör både en offentlig och privat sfär. Work the crowd! I relation till web 2.0 handlar varumärkesbyggande på internet om digital (social) kompetens.

Marknadsföringens nya dagar på internet

De tre r:en

2 thoughts on “Social Media Optimization -Being in the neighbourhood”

Leave a Reply