Social utopi och web 2.0 – Digitala trender

Idag kommer Elin Haraldsson från PR byrån Attraction på besök. Vi ska prata lite web 2.0, vilka trender som finns på nätet och lite kort om hur framtiden kan se ut. Till förmån för det har jag skrivit ihop lite kring ämnet. Här kommer alltså lite kortfattad information om hur nätet ser ut idag, vilka trender som finns och vart det är på väg. Väldigt basic men man vet aldrig, det kanske gör nytta någonstans. Håll till godo:)

Vad är web 2.0?

Web 2.0 är benämningen på ett användargenererat internet som till stora delar definieras av egenproducerat material så som bloggar, amatörfilmer eller till exempel fotografier. Internet har gått från att vara en statisk produkt med envägskommunikation till ett dynamiskt forum baserat på dialog och tvåvägskommunikation. Internets evolutionsprocess kan beskrivas så här:

Web 1.0 (De)
Web 2.0 (Vi)
Web 3.0 (Jag)

Web 2.0: Hur ser det ut och vilka trender utgörs det av?

Sociala nätverk

– Hela nätet håller på att förvandlas till ett dynamiskt forum snarare än statiskt. Det går inte längre att bara tillföra begreppet sociala nätverk till tjänster som Facebook och MySpace. Snarare är det så olika typer av tjänster, oberoende av funktion, innehåller mått av social interaktion. Webben håller på att förvandlas till ett socialt nätverk i sig, ett gigantiskt Facebook där möjligheterna till interaktion är många.

– Internet tillhör användarna. Det är vi som bygger ut det genom användargenererat material så som bloggar, uppladdade bilder och filmer etc. Nätet sätter användaren i fokus. Det handlar om människan och hennes 15 minuter av berömmelse som mer och mer går mot 30. I förlängningen har detta inneburit en slags mänsklig centralisering där individen vill och får komma till utryck. På den sociala nätverksfronten visar detta framförallt sig genom nischade nätverk. För ett par månader sedan skrevs det hur Facebook blev av med 400 000 anv mellan dec 07 och jan 08 i England. Människor vill inte engagera sig i det stora och opersonliga utan ta del av saker och ting som ligger nära dem själva. På grund av detta har det öppnats upp en marknad för sociala nätverk som bara kretsar kring en specifik kontext t ex böcker (ANobii), afroamerikaner (blackplanet), investering (cake financial). Listan kan göras hur lång som helst.

Microbloggning

Att bloggandet är stort på nätet är långt ifrån någon nyhet. Men på senaste har trenden tagit en liten ny vändning, microbloggning är tillsammans med vlogging (se nedan) ännu ett steg i bloggens evolutionsprocess. Microbloggning kan sägas vara en blandning mellan traditionellt bloggande och Chat. Tjänsten är en form av expressbloggande som tillåter dig att slänga ut ett meddelande, en fråga, vad du gör, befinner dig etc som sedan folk kan svara på eller kommentera på. Skillnaden mot Chat är att det inte bara är medlemmarna i ditt eget nätverk som kan svara utan även de som ingår i dina vänners. Microbloggande innebär alltså inte bara dialog mellan två aktörer utan är en konversation mellan en mängd åskådare och åhörare. Chat är två bekanta som pratar med varandra medan microbloggandet snarare innebär en proklamation gentemot en större skara människor samtidigt. Exempel på tjänster är Jaiku och Twitter.

Streamat och Vlogging

Det pratas mycket om det papperslösa samhället och dagstidningens stundande bortgång. Men det finns även en annan kär gammal vän som mer eller mindre snart gjort sitt. TV-tablån. Det inrutade samhället är på väg att dö ut. Folk har i och med den digitala revolutionen fått nya möjligheter som gjort att vi mer och mer kan anpassa tiden efter egna behov. Detta har gjort att den lite vanare internetanvändaren har möjlighet att sätta sina egna rutiner. På nätet visar detta sig bland annat genom alla de videotjänster med streamat material. Det som började med nedladdningar visas idag allt oftare direkt på nätet. Människor vill kunna se/lyssna på vad de vill när de vill. Nästa steg har blivit vad som kallas för videoblogging, eller vlogging. Detta innebär att du helt enkelt postar videoklipp istället för text.

Mash Ups

Dialogen på nätet existerar på fler på plan än mellan användare. Hela internetsäcken håller på att knytas ihop och tjänster står inte lika ofta för sig själv utan samverkar med varandra. En mash-up är en webbapplikation som kombinerar data från flera olika tjänster. I klarspråk betyder detta att du till exempel kan visa upp ett urval av de bilder du lagt upp på Flickr på din Facebooksida. Detta är bara ett exempel, det finns naturligtvis mängder av sådana här varianter.

Geodata

Geodata, alltså möjligheten att sätta ut en händelse på en karta, har kommit att bli en trend på nätet, Google Maps är väl ett av de större exemplen på det. Men det är nog i rollen som komplement och i relation till annan information som geodatan har sin framtid. Möjligheten att till exempel kombinera informationen i en tidningsartikel på nätet med en position på en karta är ett exempel på den typen av kompletterande roll som jag tror kommer att definiera geodatans funktion i framtiden.

Viral marknadsföring

Ett forum som allt mer definieras av social interaktion i olika former är idealt för en marknadsföringsprocess som lutar sig på dialog och så kallat “word of webb”. Nätet har kommit att förvandlas till ett framåtlutat medium där användarna gått från passiva till aktiva deltagare, därför måste de också behandlas så inom den digitala marknadsföringen. På nätet handlar det inte så mycket om demografi som psykografi. Beteende är ett nyckelord och det gäller att dialogen med konsumenten är aktiv och framför allt ärlig. Det handlar om att stimulera genom dynamiska processer snarare än statiska och enstaka banners eller slogans. På nätet är konsumenten och användaren inte bara kommunikationsmottagare i marknadsföringsprocessen, det är en del av den.

Mobila webben

Det trådlösa samhället i relation till nätet hittar framförallt sin relevans i mobiltelefonen. Mobilen blir mer och mer länken mellan vår fysiska verklighet och nätet, framförallt i relation till lanseringen av iPhone.

Semantiska webben

Relevans har kommit att bli ett nyckelord på nätet. Semantiska webben handlar om att göra nätet specifikt för individen. Ett exempel kan vara individanpassade sökningar hos sökmotorerna så att resultaten skiljer sig beroende på vem som söker.

Sammanfattning

Nätet håller på att växa ihop till en dynamisk enhet. Individen står i centrum tillsammans med trender gentemot interaktion och sociala nätverk. Web 2.0 handlar till stora delar om dialog och tvåvägskommunikation, det handlar om att tillgodose individens behov. Web 2.0 har på många sätt förvandlats till en digital demokrati med social utopi i sikte.

Tittar man framåt är det troligt att den semantiska webben kommer att utgöra en stor del av det som fått benämningen web 3.0. Återigen handlar det om personifiering och individualisering av webben. Relevans har kommit att bli ledordet för den digitala evolutionen.

4 thoughts on “Social utopi och web 2.0 – Digitala trender”

Leave a Reply