Sociala nätverk skapar nya kommunikationsvägar

I det “gamla” medielandskapet, pre sociala medier, pratades det väldigt mycket om B2B och B2C kommunikation. Missförstå mig inte, det görs det fortfarande och rättmäktigen så, men det finns all anledning att bredda sitt perspektiv. Den digitala revolutionen har skapat fler kommunikationsväger som adderar till de gamla termerna och den digitala motorvägen är idag långtifrån bara tvåfilig. Här följer lite exempel på hur sociala medier har breddat kommunikationsvägarna och breddat dialogen mellan företag och konsument:

C2C: Consumer to Consumer är inte på något vis en ny term. Men en sak är säker, word of mouth marketing har aldrig varit starkare! Word of mouth mellan kollegor, vänner, bekanta och andra konsumenter är enligt undersökningar den kommunikationsform som bäst sporrar till engagemang, intresse och köp bland kunder. Sociala medier bjuder in till dialog mellan företag och deras kunder. Företaget har gått från att vara en främling till bekant genom sociala medier. Om ett handlag följt av ett hej är receptet för presentationer människor emellan är det just sociala medier som står för det där handlaget mellan företag och konsumenter. Här handlar om att skapa snackisar, inte nödvändigtvis bara på initiativ från företaget. Det händer ofta att konsumenter själva skapar intressegrupper kring olika produkter eller tjänster. TV-spel och musikgrupper är väl de mest konkreta exemplen på det.

C2B: Det sociala medier har gjort är att vända på steken. Via de sociala nätverken, bloggar, kommentarer, filmer på Youtube etc har konsumenten all möjlighet att själv ställa frågor, ge kritik eller komma med inspiration. Crowdsourcing är ett exempel på en möjlighet företagen har fått genom internets sociala och interaktiva landskap. Konsumenten pratar för full hals, inte för att vi måste utan för att vi vill och kan. Antingen kommenterar kunden företaget och deras produkter/tjänster direkt, eller så uttrycker de sina hissningar och dissningar på helt andra plattformar som till exempel privata bloggar och profiler etc… Därför är det extra viktigt för företag att lyssna av vad som händer och fötter därute om deras varumärke. Vad kan vi göra bättre och vad är vi bra på etc… Men det finns även en annan möjlighet. Hur värdefullt är det inte att kunna läsa vad konsumenter skriver om andra företag och konkurrenter.  Läs mer om varumärkesspårning här.

C2E/E2C: Ju offentligare och transparantare ett företag är inom den sociala sfären desto fler möjligheter finns för olika människor att ta del av kommunikationen. C2E & E2C står för comsumer to employer, jag gissar på att ni kan lista ut vad motsatsen står för ;) Detta innebär att konsumenten tar kontakt direkt med olika medarbetare på företaget som kanske annars inte skulle ha jobbat med kundkontakter. Givetvis är det andra scenariot att anställda tar kontakt och driver en dialog med konsumenten. Fördelarna här är att alla blir säljare på företaget. Alla anställda arbetar aktivit med bygga upp företagets varumärke och värderingar direkt mot konsument. Jag tror att detta kan stärka företaget innefrån och ge en känsla av samhörighet så länge detta är något som verkligen inkorporeras i företagsstrukturen. Nackdelen, eller det svåra i detta, är att naturligtvis det komplexa att driva alla mot samma håll. Alla medarbetare är kanske inte lika kompetenta att syssla med kundkontakter?

E2E/B2E/E2B: Sociala nätverk fungerar även som intranät och kan användas för att driva kommunikation inom företaget. Dels anställda emellan men också mellan olika avdelningar. Kanske kan social nätverk fungera som interaktiva anslagstavlor för att ge insyn i vad de olika avdelningarna och anställda arbetar med? Här kan medarbetare hämta inspiration av varandra.

Jag tror att man kan komma långt i skapandet av nya affärs och oraginastionsmodeller genom att analysera möjligheterna hos olika kommunikationsvägar.  En social organisationsstruktur tror jag är receptet till att skaffa sig den konkurrensfördel som behövs för framtiden. Precis som inom alla områden handlar det om att vara kreativ. Kan ni komma på fler möjliga kommunikationsvägar?

18 thoughts on “Sociala nätverk skapar nya kommunikationsvägar”

 1. @Niclas Strandh: Du har rätt. Kommunikationsvägarna håller definitivt på att luckras upp och strukturer som tidigare var enkelspåriga eller linjära löper istället kors och tvärs precis som du skriver. Men jag tror alltid det finns en anledning att i alla fall försöka illustrerar vad som händer på vägen. Det är inte alla som har en tydlig bild av vilka möjligheter och hot som sociala medier ger och kan medföra. Vilka styrkor finns det och var är de på väg? Detta var ett försök i att åskådliggöra det vi som jobbar med det tar för givet.

  Reply
 2. @Niclas Strandh: Du har rätt. Kommunikationsvägarna håller definitivt på att luckras upp och strukturer som tidigare var enkelspåriga eller linjära löper istället kors och tvärs precis som du skriver. Men jag tror alltid det finns en anledning att i alla fall försöka illustrerar vad som händer på vägen. Det är inte alla som har en tydlig bild av vilka möjligheter och hot som sociala medier ger och kan medföra. Vilka styrkor finns det och var är de på väg? Detta var ett försök i att åskådliggöra det vi som jobbar med det tar för givet.

  Reply
 3. Jag är lite inne på @deeped ‘s linje; att de sociala medierna, inte alltid, det beror på företag till företag, ger möjlighet att luckra upp och radera de tidigare kommunikationsvägarna. Jag menar mer att vi inte får fler vägar, ex.v. B2E, utan vi har fått en yta/plats/arena där informationen kan gå fritt mellan alla aktörer.

  Detta är ju såklart lite av en filosofisk fråga. Som alla andra vetenskapliga ämnen finns det olika definitioner som beskriver samma sak.

  Reply
 4. Jag är lite inne på @deeped ‘s linje; att de sociala medierna, inte alltid, det beror på företag till företag, ger möjlighet att luckra upp och radera de tidigare kommunikationsvägarna. Jag menar mer att vi inte får fler vägar, ex.v. B2E, utan vi har fått en yta/plats/arena där informationen kan gå fritt mellan alla aktörer.

  Detta är ju såklart lite av en filosofisk fråga. Som alla andra vetenskapliga ämnen finns det olika definitioner som beskriver samma sak.

  Reply
 5. @Jenefeldt: Som sagt så håller jag med. Informationen löper fritt. Men räcker den beskrivningen i en analys av hur kommunikationsfältet inom de sociala medierna håller på att förändras. Detta beror naturligtvis på vem man pratar till i en sån här bloggpost men kan du inte förklara nyttan med en föreetelse och plocka ner den på jorden och på bästa sätt illustrera vad som händer är det bara early adopters och “insatta” som kan ta till sig ett resonemang. Detta är ett försök att illustrera och bryta ner vad som faktiskt händer. Visst medgör sociala medier, beroende på hur man använder dem, att information går fritt mellan olika aktörer, fast detta säger inte att det faktiskt inte går att bryta ner och definiera kommunikationsvägarna. Informationen löper fritt, visst, men genom vilka vägar och på vilket sätt? En definition tar på ett åskådligt sätt fram fördelar nackdelar, nya organisations och affärsmodeller. Det gör inte i min mening en beskrivning som endast säger att “informationen löper fritt”. Tack för ditt (ert) svar. Alltid kul när människor engagerar sig :)

  Reply
 6. @Jenefeldt: Som sagt så håller jag med. Informationen löper fritt. Men räcker den beskrivningen i en analys av hur kommunikationsfältet inom de sociala medierna håller på att förändras. Detta beror naturligtvis på vem man pratar till i en sån här bloggpost men kan du inte förklara nyttan med en föreetelse och plocka ner den på jorden och på bästa sätt illustrera vad som händer är det bara early adopters och “insatta” som kan ta till sig ett resonemang. Detta är ett försök att illustrera och bryta ner vad som faktiskt händer. Visst medgör sociala medier, beroende på hur man använder dem, att information går fritt mellan olika aktörer, fast detta säger inte att det faktiskt inte går att bryta ner och definiera kommunikationsvägarna. Informationen löper fritt, visst, men genom vilka vägar och på vilket sätt? En definition tar på ett åskådligt sätt fram fördelar nackdelar, nya organisations och affärsmodeller. Det gör inte i min mening en beskrivning som endast säger att “informationen löper fritt”. Tack för ditt (ert) svar. Alltid kul när människor engagerar sig :)

  Reply
 7. @daniel, jag håller med dig. Det är en krångligare syn på det hela och kanske nästa steg/nivå i beskrivningen. Och ska man förklara det för en inte lika insatt så är det definitivt inget vidare sätt. Det är som att säga: “Sociala medier kan vara bra marknadsföring” och förvänta sig att åhöraren fattar precis vad du menar.

  PS. jag såg inte ditt svar till @deeped alldeles innan. Det komme medan jag läste och skrev. Annars tycker jag det är ett mycket bra inlägg.

  Reply
 8. @daniel, jag håller med dig. Det är en krångligare syn på det hela och kanske nästa steg/nivå i beskrivningen. Och ska man förklara det för en inte lika insatt så är det definitivt inget vidare sätt. Det är som att säga: “Sociala medier kan vara bra marknadsföring” och förvänta sig att åhöraren fattar precis vad du menar.

  PS. jag såg inte ditt svar till @deeped alldeles innan. Det komme medan jag läste och skrev. Annars tycker jag det är ett mycket bra inlägg.

  Reply
 9. Vänner,

  Frågan huruvida sociala medier luckrar eller inte luckrar upp gamla strukturer beror nog mer på hur en köpare väljer att betrakta sin roll i (affärs)relationen, än hur säljaren väljer att göra det.

  Om vi människor även framöver vill behålla rollen som köpare, gäller i grunden precis samma strukturer som alltid (dock har säljaren fler nyttiga verktyg i sin verktygslåda för att skapa interaktion med köparen). Men om vi människor väljer att överge den rollen, till förmån för någon annan och mer inflytelserik roll, då får Niclas, Daniel och Janefeldt rätt.

  Jag tror dock att de flesta köpare, än så länge, betraktar sig själva som just köpare (eller kunder). Men åtminstone jag är både öppen för, och nyfiken på, hur det kommer att utvecklas framöver.

  Ett riktigt bra inlägg, förresten!

  Reply
 10. Vänner,

  Frågan huruvida sociala medier luckrar eller inte luckrar upp gamla strukturer beror nog mer på hur en köpare väljer att betrakta sin roll i (affärs)relationen, än hur säljaren väljer att göra det.

  Om vi människor även framöver vill behålla rollen som köpare, gäller i grunden precis samma strukturer som alltid (dock har säljaren fler nyttiga verktyg i sin verktygslåda för att skapa interaktion med köparen). Men om vi människor väljer att överge den rollen, till förmån för någon annan och mer inflytelserik roll, då får Niclas, Daniel och Janefeldt rätt.

  Jag tror dock att de flesta köpare, än så länge, betraktar sig själva som just köpare (eller kunder). Men åtminstone jag är både öppen för, och nyfiken på, hur det kommer att utvecklas framöver.

  Ett riktigt bra inlägg, förresten!

  Reply
 11. Tack för era kommentarer och insikter!!! Micco, som även har kommenterat här, har skrivit ett kanoninlägg där han utvecklar och grottar sig lite djupare ner i ämnet kommunikationsvägar. Om mitt inlägg var grundkursen är detta fortsättningen på 20-40p ;)

  Varumärkets roll i sociala medier

  Reply
 12. Tack för era kommentarer och insikter!!! Micco, som även har kommenterat här, har skrivit ett kanoninlägg där han utvecklar och grottar sig lite djupare ner i ämnet kommunikationsvägar. Om mitt inlägg var grundkursen är detta fortsättningen på 20-40p ;)

  Varumärkets roll i sociala medier

  Reply
 13. Jag jobbar mycket med B2C i sociala nätverk och det har verkligen förändrats om man tittar på möjligheterna. Mediabyråerna jobbar tyvärr fortfarande nästan bara med traditionell B2C på sajter i form av fasta annonsplatser.

  Det fantastiska med sociala webbplatser är att man kan fördjupa sig med virala funktioner såsom undersökningar, attityder och beteenden. Bygga varumärke genom Fan-klubbar och man kan utan att direkt sälja produkter skapa köpbehov så att det blir mer C2B.

  När man pratar om att det är svårt att kapitalisera på sociala nätverk så har man för det mesta inte förstått eller insett möjligheterna med den tid som människor spenderar i nätverken. Fast den svåraste uppgiften för innehållsleverantören är att få annonsörerna/företagen att förstå och köpa dessa tjänster, man faller gärna tillbaka till traditionell nätförsäljning.

  När jag skapade familjeliv.se var jag med och formade olika kampanjer för målgruppen och var ibland med om häftiga sociala effekter som egentligen inte var avsiktliga. Jag lyckades komma upp i värden runt 500:-/medlem innan jag sålde bolaget till Stampen.

  Jag kommer att berätta mer om det på vårt releaseparty 12 juni för våra nya sociala webbplatser i Sverige där vi praktiserar intäktsmodeller för sociala nätverk.

  Reply
 14. Jag jobbar mycket med B2C i sociala nätverk och det har verkligen förändrats om man tittar på möjligheterna. Mediabyråerna jobbar tyvärr fortfarande nästan bara med traditionell B2C på sajter i form av fasta annonsplatser.

  Det fantastiska med sociala webbplatser är att man kan fördjupa sig med virala funktioner såsom undersökningar, attityder och beteenden. Bygga varumärke genom Fan-klubbar och man kan utan att direkt sälja produkter skapa köpbehov så att det blir mer C2B.

  När man pratar om att det är svårt att kapitalisera på sociala nätverk så har man för det mesta inte förstått eller insett möjligheterna med den tid som människor spenderar i nätverken. Fast den svåraste uppgiften för innehållsleverantören är att få annonsörerna/företagen att förstå och köpa dessa tjänster, man faller gärna tillbaka till traditionell nätförsäljning.

  När jag skapade familjeliv.se var jag med och formade olika kampanjer för målgruppen och var ibland med om häftiga sociala effekter som egentligen inte var avsiktliga. Jag lyckades komma upp i värden runt 500:-/medlem innan jag sålde bolaget till Stampen.

  Jag kommer att berätta mer om det på vårt releaseparty 12 juni för våra nya sociala webbplatser i Sverige där vi praktiserar intäktsmodeller för sociala nätverk.

  Reply

Leave a Reply