I det ”gamla” medielandskapet, pre sociala medier, pratades det väldigt mycket om B2B och B2C kommunikation. Missförstå mig inte, det görs det fortfarande och rättmäktigen så, men det finns all anledning att bredda sitt perspektiv. Den digitala revolutionen har skapat fler kommunikationsväger som adderar till de gamla termerna och den digitala motorvägen är idag långtifrån bara tvåfilig. Här följer lite exempel på hur sociala medier har breddat kommunikationsvägarna och breddat dialogen mellan företag och konsument:

C2C: Consumer to Consumer är inte på något vis en ny term. Men en sak är säker, word of mouth marketing har aldrig varit starkare! Word of mouth mellan kollegor, vänner, bekanta och andra konsumenter är enligt undersökningar den kommunikationsform som bäst sporrar till engagemang, intresse och köp bland kunder. Sociala medier bjuder in till dialog mellan företag och deras kunder. Företaget har gått från att vara en främling till bekant genom sociala medier. Om ett handlag följt av ett hej är receptet för presentationer människor emellan är det just sociala medier som står för det där handlaget mellan företag och konsumenter. Här handlar om att skapa snackisar, inte nödvändigtvis bara på initiativ från företaget. Det händer ofta att konsumenter själva skapar intressegrupper kring olika produkter eller tjänster. TV-spel och musikgrupper är väl de mest konkreta exemplen på det.

C2B: Det sociala medier har gjort är att vända på steken. Via de sociala nätverken, bloggar, kommentarer, filmer på Youtube etc har konsumenten all möjlighet att själv ställa frågor, ge kritik eller komma med inspiration. Crowdsourcing är ett exempel på en möjlighet företagen har fått genom internets sociala och interaktiva landskap. Konsumenten pratar för full hals, inte för att vi måste utan för att vi vill och kan. Antingen kommenterar kunden företaget och deras produkter/tjänster direkt, eller så uttrycker de sina hissningar och dissningar på helt andra plattformar som till exempel privata bloggar och profiler etc… Därför är det extra viktigt för företag att lyssna av vad som händer och fötter därute om deras varumärke. Vad kan vi göra bättre och vad är vi bra på etc… Men det finns även en annan möjlighet. Hur värdefullt är det inte att kunna läsa vad konsumenter skriver om andra företag och konkurrenter.  Läs mer om varumärkesspårning här.

C2E/E2C: Ju offentligare och transparantare ett företag är inom den sociala sfären desto fler möjligheter finns för olika människor att ta del av kommunikationen. C2E & E2C står för comsumer to employer, jag gissar på att ni kan lista ut vad motsatsen står för ;) Detta innebär att konsumenten tar kontakt direkt med olika medarbetare på företaget som kanske annars inte skulle ha jobbat med kundkontakter. Givetvis är det andra scenariot att anställda tar kontakt och driver en dialog med konsumenten. Fördelarna här är att alla blir säljare på företaget. Alla anställda arbetar aktivit med bygga upp företagets varumärke och värderingar direkt mot konsument. Jag tror att detta kan stärka företaget innefrån och ge en känsla av samhörighet så länge detta är något som verkligen inkorporeras i företagsstrukturen. Nackdelen, eller det svåra i detta, är att naturligtvis det komplexa att driva alla mot samma håll. Alla medarbetare är kanske inte lika kompetenta att syssla med kundkontakter?

E2E/B2E/E2B: Sociala nätverk fungerar även som intranät och kan användas för att driva kommunikation inom företaget. Dels anställda emellan men också mellan olika avdelningar. Kanske kan social nätverk fungera som interaktiva anslagstavlor för att ge insyn i vad de olika avdelningarna och anställda arbetar med? Här kan medarbetare hämta inspiration av varandra.

Jag tror att man kan komma långt i skapandet av nya affärs och oraginastionsmodeller genom att analysera möjligheterna hos olika kommunikationsvägar.  En social organisationsstruktur tror jag är receptet till att skaffa sig den konkurrensfördel som behövs för framtiden. Precis som inom alla områden handlar det om att vara kreativ. Kan ni komma på fler möjliga kommunikationsvägar?