Sociala nyhetskällor

Mediapost förutspår att en nyhetsportal baserad på användargenererat material kommer att vara online och växa till världens största nyhetskälla 2008. I USA har redan sociala forum växt till bland de mest besökta källorna för nyheter. Ser man till det pågående pressidentvalet säger 28% av de amerikanska respondenterna att de håller sig uppdaterade med information från Internet. Dessutom har sociala forum som till exempel Facebook och Myspace ( i vanlig anda) blivit nyhetskällor för unga på Internet när det kommer till att hålla sig uppdaterade om det pågående presidentvalet. 42% av unga vuxna i åldern 18-29 år säger att de regelbundet håller sig uppdaterade om den pågående kampanjen på Internet. I januari 2004 var den siffran 20%. Äldre människor är mer benägna än unga att följa kampanjen genom traditionella informationskällor som till exempel TV-nyheter. Detta enligt Pew.

I USA råder det en sammanslutning mellan traditionella och nya medier i och med det rådande presidentvalet. TV-kanaler och sociala nätverk har gått ihop för att skapa mer engagemang och interaktivitet i 2008:s presidentval. Sammanslagningen innebär legetimitet från traditionella medier samtidigt som de lockar nya och yngre till politiken genom de sociala nätverken. För er som är intresserade bifogar jag rapporterna om nyhetsförmedling och valet i sin helhet.

2008-online-predictions.pdf

election-prompts-melding.pdf

Var tar publiken del av presidentvalet

Genereationklyftor-nyhetskällor-Internet

5 thoughts on “Sociala nyhetskällor”

 1. Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.

  Reply
 2. Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.

  Reply
 3. Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.

  Reply
 4. Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.

  Reply

Leave a Reply