Största tappet någonsin för tidningarna i USA

Enligt de senaste sifforna från NAA (Newspaper Association of America) minskade tidningarnas annonsintäkter i print med 17,7 procent under 2008 jämfört med 2007. Det är det värsta tappet sedan NAA började mäta på 50-talet. Anmärkningsvärt är också att det är tredje året i rad som intäkterna minskar, vilket aldrig tidigare har inträffat.

Under 2008 var annonsintäkterna för printdelen 34,7 miljarder USD. Det är en minskning med 7,5 miljarder USD från 2007. Det är också den lägsta siffran sedan 1994, då var intäkterna 34,1 miljarder. Intäkterna online minskade med 1,8 procent under 2008 till 3,1 miljarder USD.

annonsintäkter tidningar usa

Under det fjärde kvartalet 2008 minskade annonsintäkterna i print med 20,6 procent jämfört med fjärdekvartalet 2007. Annonsintäkterna översteg inte 10 miljarder under något av kvartalen under 2008.

Under det fjärde kvartalet 2008 var annonsintäkterna i print 9,3 miljarder USD, vilket ska jämföras med 11,7 miljarder USD och 13,2 miljarder för motsvarande kvartal 2007 respektive 2006.

kvartal tidningar annonsintäkter print

Leave a Reply