konjunktur

Hushållen allt mer pessimistiska

Hushållens syn på den svenska ekonomin är dystrare än på länge, enligt Konjunkturinstitutet. Konfidensindikatorn, CCI, föll från 5,9 i januari till 0,9 i februari och hamnar därmed på en nivå som signalerar att hushållens förtroende för det ekonomiska läget är svagare än normalt. CCI har de senaste månaderna fallit rejält, främst till följd av hushållens … Read more