Hushållen allt mer pessimistiska

Hushållens syn på den svenska ekonomin är dystrare än på länge, enligt Konjunkturinstitutet. Konfidensindikatorn, CCI, föll från 5,9 i januari till 0,9 i februari och hamnar därmed på en nivå som signalerar att hushållens förtroende för det ekonomiska läget är svagare än normalt.
Consumer Confidence Indicator, Sverige

CCI har de senaste månaderna fallit rejält, främst till följd av hushållens allt mer pessimistiska syn på svensk ekonomi (makroindex). 33 procent av hushållen anser att den ekonomiska situationen i Sverige är sämre nu än för ett år sen. Och 35 procent av hushållen tror att arbetslösheten kommer att öka det närmaste året. För ett år sen var motsvarande andel 17 procent.

Makro- och mikroindex, CCI, Sverige

Fortfarande är dock synen på den egna ekonomin (mikroindex) mer optimistisk än normalt. T ex uppger knappt 30 procent av hushållen att den egna ekonomin är bättre nu än för ett år sen.

Consumer Confidence Indicator, USA

Också i USA minskar CCI kraftigt, framförallt i februari och mars. I mars landande index på 64,5 (1985=100) och är nu ner på de lägsta nivåerna som uppmätts under de senaste 5 åren (mars 2003, 61.4).

Och förväntningarna är mycket pessimistiska bland hushållen. Inte sedan början av 70-talet (med oljekris och Watergateskandalen) har framtidstron varit lägre.

Leave a Reply