sammanhang

Twitterfundering #001: Har twitters icke-existerande trådning…

Öppnade en liten fundering på Twitter: Har twitters icke-existerande trådning sänkt/förändrat vårt krav på kvalitet/kontext i konversationen? via Twitter / Joakim Jardenberg: Har twitters icke-existera …. Det kom en del kommentarer på Twitter, men symptomatiskt nog drog konversationen iväg på ett alldeles underbart sätt på Facebook. Vi är många som funderar över hur nya kommunikationskanaler … Read more

Participatorisk, kollaborativ och andra ord som behövs

Engelskan är härlig. I dessa dagar av ett blomstrande internet är det gott att kunna använda ord som participatory och collaborative. De är så mitt i prick. Fungerande motsvarigheter saknas i svenskan, även om orden faktiskt finns.  Jag slängde ut frustrationen på Twitter och fick inga bra svar. Så jag mailade språkrådet istället: Participatorisk och … Read more