Tidningarnas annonsintäkter ner 14 procent i print

Annonsintäkterna i print minskade med drygt 14 procent för tidningarna i USA under det första kvartalet 2008 jämfört med motsvarande period 2007. Det visar de senaste siffrorna från Newspaper Association of America. Framförallt är det eftertexten som minskar, plats- och fastighetsannonser tappar mest: ner 35 procent sedan kvartal 1 2007. Totalt uppgick annonsintäkterna för pappret i USA under det första kvartalet till 8,4 miljarder USD, ner från 9,8 miljarder (kvartal 1 2007). Det var det åttonde kvartalet i följd som annonsintäkterna minskade i print.

Tidningarnas annonsintäkter USA, print & webb

Intäkterna från nätet fortsätter att öka, dock inte i samma takt som tidigare. Under det första kvartalet 2008 svarade intäkterna från webben för 804 miljoner USD, vilket är en ökning med 7,2 procent jämfört med första kvartalet 2007.

Tidningarnas annonsintäkter USA, index

Fortfarande står nätet för en ganska liten del av tidningarnas totala annonsintäkter. Under första kvartalet 2008 svarade internet för knappt 9 procent av annonsintäkterna för de amerikanska tidningarna.

Leave a Reply