Mer än 59,6 miljoner människor besökte tidninngsajter i USA i juli 2007, en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Enligt en rapport från NAA, Newspaper Association of America, så är det den näst största månadspubliken sedan NAA började mäta dessa siffror 2004. Bara maj i år var större med 60,3 miljoner besökare). Men siffrorna i september imponerar ju inte, de ligger på samma nivå som för ett år sedan.

tidnsajttot

Dessa siffor är en del av 2007 Newspaper Audience Database rapport som släpptes igår (pdf här). I denna mäts publiken i papper, online och i kombination. Nästan åtta av tio (77 procent) läser en tidning under en vecka, antingen online eller i tryckt form. Mönstret för den totala räckvidden per åldersklass känns igen från hur det ser ut i här hemma.

rv_age

Bland de 25 största tidningssajterna är det framförallt fyra stycken som utmärker sig: New York Times, Washington Post, USA Today och WSJ. Hela listan med de 100 största tidningssajterna finns på NAA.
top25_tidningssajter