TU-chefernas farliga önsketänkande

Ett skämt? Driver de med mig? Är det nåt jag inte fattar?

I går 28/4 skrev Tidningsutgivarnas vd Anna Serner och analyschef Fredrik Rogberg en debattartikel i Dagens Media under rubriken ”Det våras för dagspressen”.

Budskapet i korthet, lite tillspetsat: Nu när konjunkturen förbättras är faran för dagspressen över. Läsare och annonsörer återvänder och allt blir som förr. Puh!

Men inte. De genomgripande förändringarna av mediesamhället, affärslogiken, läsarbeteendet – och dagspressaffären – har bara börjat. Att konjunkturen förbättras ger snarast dagspressföretagen lite andrum i att anpassa, förändra och utveckla sina verksamheter.

Istället för att luta sig tillbaka, slå sig till ro, sticka huvudet i sanden ska förstås dagspressföretagen använda tillfället att – som Serner och Rogberg skriver – ”utveckla sina verksamheter för att stå rustade mot framtiden”. Men det häpnadsväckande med TU-chefernas debattartikel är det verkar som de tror att detta arbete i princip är klart. Aningslöst och livsfarligt på samma gång!

(TU-artiklen kommenteras också på Jardenberg Unedited)

Jag anser mig verkligen inte vara den dödgrävare Serner och Rogberg skriver om. Jag arbetar varje dag med att hjälpa dagstidningsföretag att utvecklas och förändras, att ta tillvara de obestridliga styrkor som finns i begreppet dagspress.

Det är SÅ mycket som behöver göras: Utveckla journalistik och presentation. Samspela på nya sätt med läsarna. Kombinera styrkan hos de professionella journalisterna med kraften hos massans engagemang. Kombinera och utveckla medieformer och distributionkanaler. Utnyttja varumärkets fantastiska styrkor på nya sätt. Hitta alternativa sätt att skapa intäkter. Affärs- och produktutveckla med en helt annan kraft än hittills. Och övergripande: Vårda de befintliga starka relationerna till läsarna, annonsörerna och lokalsamhället.

Mycket pågår därute, det är sant. Men mycket mer kan – och måste – göras. Det riktigt farliga är att slå sig till ro och blåsa faran över, just därför är Serners och Rogbergs debattartikel så olycklig.

På onsdagsmorgonen (igår 28/4) publicerades på DN:s och SvD:s sidorna 3 en fejkannons undertecknad en Mats Rosin under rubriken ”Vi måste stoppa skattesänkarfesten”. Avsändaren var i själva verket Skattebetalarnas förening och det underliggande budskapet det rakt motsatta.

Men hmm…Serner och Rogberg finns ju i verkligheten och de skriver att faran för dagspressen är över och vi kan slå oss till ro. Menar de det de skriver eller är detta också ironi – tanken svindlar för en sekund.

Tyvärr var det nog ingen ”Mats Rosin” som Serner och Rogberg gjorde. Det fanns ingen ironi i eller ens distans till rubriken ”Det våras för dagspressen”. Så om dagstidningsbranschen tar till sig analysen i deras debattartikel, DÅ får verkligen dödgrävarna mycket att göra.

Om branschen däremot nyfiket, självkritiskt och kreativt jobbar framåt då kan det våras både här och där.

I sammanfattning:

JA, det är fortfarande KRIS.

MEN läget är allt annat är hopplöst.

OM man inte sticker huvudet i sanden.

5 thoughts on “TU-chefernas farliga önsketänkande”

Leave a Reply