podcast

Podcasting växer

Enligt eMarketer kommer antalet som laddar ner eller streamar en podcast mer än fördubblas fram till 2013 jämfört med 2008. 2008 var det 17 miljoner människor i USA som laddade ner en podcast månatligen, vilket motsvarar 9 procent av internetanvändarna. År 2013 förutspår eMarketer att publiken kommer att ha vuxit till 38 miljoner användare (17 … Read more

Var femte internetanvändare har laddat ner podcast

Var femte (19 procent) internetanvändare i USA har laddat ner en podcast för att senare lyssna eller titta på den, enligt en undersökning från Pew Internet & American Life Project. Det är en ökning med 58 procent sedan förra undersökningen i augusti 2006. Då var det 12 procent som sa att de laddade ner podcasts. … Read more