Att internetanvändningen ökar i hela Europa har vi tidigare konstaterat. Även European Interactive Advertising Association visar i sin senaste Mediascope från 10 europeiska länder på tillväxten. Men den ökade tiden som allt fler människor spenderar online måste göra att tiden till andra aktiviteter minskar.

Aktiviteter som minskar pga internet

96 procent av internetanvändarna medger att de ägnar mindre tid åt åtminstone någon annan aktivitet till följd av nätet. Nästan två tredjedelar använder andra typer av media mindre! Framförallt är det TV som minskar, 40 procent säger att de tittar mindre. Även tidningar, tidskrifter och böcker får ta stryk. Men hur används då tiden på nätet?

Topp 10 typer av sajter som besöks på nätet

65 procent av internetanvändarna besöker nyhetssajter minst en gång i månaden, vilket gör nyheter den mest populära typen av sajter som besöks. På andra plats kommer sajter med lokal information. Det låter som en bra kombination för de lokala morgontidningarna…

Undersökningen Mediascope 2007 genomfördes i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna.