Om:

pi = 3.1415927…
z = radien
a = tjockleken

Då är volymen av en pizza just pi * z * z * a.

Tack till paf som påminde mig i ett mail, tack alla kära klienter som har försatt mig i ett tillstånd där jag skrattar hejdlöst åt det här, och tack till mig själv för att jag hade en kategori här som heter ”goofy”.