Allt fler äldre besöker online-videosajter, men fortfarande sporadiskt.

Nästan hälften (48 procent) av internetanvändarna i USA säger att de någon gång besökt en online-videosajt, som YouTube. Det är en ökning med 45 procent under förra året år. Ökningen på daglig basis är ännu större och har nästan fördubblats under samma tidsperiod. Det visar en rapport från Pew Internet & American Life Project.

online video - någonsin

Fortfarande är det fler män än kvinnor som besökt någon online-videosajt. Men skillnaden har minskat betydligt under det senaste året. Även åldersmässigt breddas besökarna med större tillväxt i de äldre grupperna. Dock är de äldre mer sporadiska besökare.

Tittar vi på den dagliga användningen så är skillnaderna fortfarande extremt stora i olika åldrar. I den yngsta gruppen är det 30 procent som besöker en genomsnittlig dag, jämfört med endast 4 procent i den äldsta gruppen. Det är också i de två yngsta åldersgrupperna som ökningen är som störst, med en fördubbling av andelen besökare.

Andelen kvinnor som besöker en gensomsnittlig dag har mer än fördubblats, från 5 procent till 11 procent.

online video - genomsnittlig dag

I undersökningen ställdes också frågor om egen uppladdning. 22 procent av befolkningen filmar egna videos och 14 procent av dessa laddar upp något av detta. Denna andel har mer än tredubblats sedan våren 2006.

9 thoughts on “Allt fler äldre besöker online-videosajter, men fortfarande sporadiskt.”

  1. Pingback: Daytona Blogg

Leave a Reply