Debattens vågor gick höga under slutet av 2008. Både inom och utom ”vår” sfär diskuterades frågan om hur webb och papper ska förhålla sig till varandra. I ljuset av vikande upplagor, tidningskrisen i USA, relativt svaga intäkter i de nya kanalerna så väcktes åter frågan om man kanske var ”för bra” på nätet. Att man urholkade den tryckta tidningen genom att webben täckte läsarnas behov.

Jag tänker inte länka eller referera till det som sades i den debatten. Dels var tonen stundtals onödigt irriterad, dels var den publika diskussionen bara en bråkdel av toppen på isberget – men framför allt menar jag att vi behöver en nystart i den här frågan under 2009. Vi måste börja om från början och analysera situationen så som den faktiskt ser ut.

Med det följer också att vi måste skapa forum för det här samtalet, tvärs över alla verkliga eller inblandade gränslinjer som finns. Webbredaktion eller pappersredaktion, kvällspress eller lokalpress, tidning eller tv, journalist eller annonssäljare – det spelar ingen roll. Vi sitter i den här båten tillsammans och måste på allvar finna vår nya roll.

Ett steg är den här rapporten som Erik Forsberg satt ihop. Den är gjord enligt god analytikersed, och vi har inte haft någon ”tes” med oss in. Erik har grävt i svenska siffror, precis så som de ser ut. Men när sammanfattningen skrivs, det sista Erik gör, så landar han i en slutsats.

Dagspressens upplagor har sedan rekordåret 1989 minskat med 22 procent. Tappet från 1989 till 2007 är drygt 1,1 miljoner exemplar, från 4,9 miljoner till 3,8 miljoner exemplar.

Är det då internet som är gjort att läsarna överger pappersupplagan? Nja, riktigt så enkelt är det inte – enligt siffrorna. Bland annat kan vi enkelt konstatera att de största tappet skedde i början av 90-talet, dvs innan internet hade slagt igenom i Sverige.

Påverkan av andra faktorer är formodligen betydligt större. Till exempel konjunktur, prissättning, förändrat konsumtionsbeteende av medier till följd av ett allt större utbud.

Läs hela rapporten här, och kommentera gärna. Vill du hämta hem istället så vassego, 1,5MB PDF.
Papper vs. webb – en marknadsanalys