42 procent av barnen och 76 procent av tonåringarna i Usa använder Internet. Och deras besök i virtuella världar ökar.

42 procent av alla barn (3-11 år) i Usa, använder internet minst en gång i månaden. Det motsvarar 14,9 miljoner barn. 2011 förväntas siffran ha stigit till 16,6 miljoner barn, 44 procent. Enligt eMarketers rapport om barn och tonåringar. Bland tonåringar (12-17 år) använder 76,4 procent internet i år. 2011 har andelen växt till 87,1 procent.

Internetanvändning barn tonåringar usa

Totalt utgör barn och ungdomar (3-17 år) 18,2 procent av alla internetanvändare i Usa.

eMarketer har också tittat på huranvändningen av virtuella världar ser ut bland kidsen. En fjärdedel av alla i internetanvändare i åldern 3-17 år besöker någon virtuell värld minst en gång i månaden i år.

virtuella världar barn ungdomar usa

Om fyra år har denna andel mer än fördubblats. 2011 kommer mer än hälften av av de unga internetanvändarna besöka viruella världar.

Leave a Reply