Mobiltelefonanvändningen i Europa

The Mobile Life European Report är en intressant rapport som innehåller siffor hur användningen av mobilen ser ut i fem europeiska länder; Sverige, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland. Bland annat tittar man på vad man användningen av samtal och meddelande.

Användning av samtal och meddelande i mobilen.

I genomsnitt rings det 3,6 samtal och sänds 3,4 textmeddelande om dagen. I Spanien är antalet samtal störst med 4,8 samtal om dagen. Storbritannien är det land med flest meddelande per person och dag, hela 5,3 om dagen. Sverige ligger nära genomsnitt för alla länderna.

Vad används då mobilen till utöver samtal och textmeddelande? Undersökningen visar t ex att 45 procent av användarna i dessa fem länder har använt internet via mobilen.

Användning av mobiltelefon

Sverige ligger också högt i fråga om internet via mobilen, nästan sex av tio säger att de använt det. Nästan dubbelt så stor andel som i Tyskland. Men vi ska komma ihåg att frågan endast är ställd “om man har använt”, dvs vi får inget svar på hur ofta eller hur mycket man använder internet i mobilen.

Leave a Reply