72 procent av alla sökningar i USA via Google

Enligt de senaste siffrorna från Hitwise, har Google en marknadsandel på 72 procent bland sökmotorer i USA i november 2008. Det är en ökning med 11 procent sedan november 2007, då Googles andel var 65 procent.

Det är bara Google som ökar av de större sökmotorerna under perioden nov-07 till nov-08. Yahoo! tappar marknadsandelar och ligger nu på 17,7 procent. Och under senaste året har marknadsandelen för MSN Search (inklusive Live.com) minskat med 23 procent och landar nu på 5,5 procent. Ask.com har en marknadsandel på 3,4 procent. Övriga 43 sökmotorer som ingår i mätningen står för 1,5 procent av sökningarna i oktober.

sökmotorer marknadsandel i usa

Sedan september 2006 har Google ökat sin marknadsandel med drygt 18 procent i USA. Från 61 procent i september 2006 till 72 procent i november 2008. Under samma period har både MSN och Yahoo! minskat. Yahoo! från 22,3 procent till 17,7 procent, en minskning med 21 procent. Och MSN har halverat sin marknadsandel, från 10,9 procent till 5,5 procent.

marknadsandel sökmotrer historik

Leave a Reply