83 miljoner amerikanare skapar UGC

Antalet skapare av användargenererat material (UGC) beräknas enligt eMarketer att landa på 83 miljoner i USA i år. Det motsvarar 43 procent av internetanvändarna. Fram till 2012 förutspår eMarketer att antalet kommer att växa till 108 miljoner (5 procent) uppdaterad: 50 procent av internetanvändarna. Det är en ökning med 41 procent sedan 2007.

user generated content creators

De kommande åren tror eMarketer att den årliga tillväxten kommer att ligga relativt stabilt runt 6-8 procent. I år kommer anatalet skapare att öka med knappt 6 miljoner och under nästa år beräknas ökningen bli 6,2 miljoner till totalt 89,2 miljoner.

6 thoughts on “83 miljoner amerikanare skapar UGC”

 1. Erik har skrivit så erik får komplettera. Men jag ser två procenttal här. Det ena är årlig tillväxt av antal som bidrar med innehåll. Det andra är hur stor andel av totalt antal internetanvändare det utgör. Men du har helt rätt i att det är rörigt. Erik får skärpa till det lite. Kristofer berättar samma sak med andra ord (och ett par dagar före erik dessutom) här: http://pr20.wordpress.com/2008/04/20/108-miljoner-nya-journalister-ar-2012/

  Reply
 2. Aj aj aj. Jag missade en nolla i parantesen. Det ska givetvis vara 50 procent. Dvs att de 108 miljonerna som bidrar med material på webben motsvarar hälften av internetanvändarna.

  Sedan är det helt rätt som Joakim har skrivit: andelen i diagrammen motsvarar hur stor del av internetanvändarna som skapar UGC.

  Och den avslutande texten med 6-8 procent är den årliga tillväxten för antalet UGC-skapare.

  Reply
 3. Aj aj aj. Jag missade en nolla i parantesen. Det ska givetvis vara 50 procent. Dvs att de 108 miljonerna som bidrar med material på webben motsvarar hälften av internetanvändarna.

  Sedan är det helt rätt som Joakim har skrivit: andelen i diagrammen motsvarar hur stor del av internetanvändarna som skapar UGC.

  Och den avslutande texten med 6-8 procent är den årliga tillväxten för antalet UGC-skapare.

  Reply

Leave a Reply