Antalet skapare av användargenererat material (UGC) beräknas enligt eMarketer att landa på 83 miljoner i USA i år. Det motsvarar 43 procent av internetanvändarna. Fram till 2012 förutspår eMarketer att antalet kommer att växa till 108 miljoner (5 procent) uppdaterad: 50 procent av internetanvändarna. Det är en ökning med 41 procent sedan 2007.

user generated content creators

De kommande åren tror eMarketer att den årliga tillväxten kommer att ligga relativt stabilt runt 6-8 procent. I år kommer anatalet skapare att öka med knappt 6 miljoner och under nästa år beräknas ökningen bli 6,2 miljoner till totalt 89,2 miljoner.