Sedan början av året har eMarketer skruvat upp prognosen ytterligare för onlineannonseringen i Storbritannien. Den senaste prognosen pekar på att onlineannonseringen i UK i år kommer att omsätta 3,4 miljarder pund. Det är en ökning med 27 procent från 2007. Storbritannien är idag den största onlinemarknaden i Europa och internets andel har redan passerat 10 procent. 2010 förväntas internet passera TV i Storbritannien.

Tillväxten kommer att avta något de följande åren, men ökningen kommer ändå att vara stor. Nästa år beräknas online-annonseringen uppgå till 3,9 miljarder pund, en ökning med 17 procent jämfört med 2008.

onlineannonsering uk prognos

Prognosen som eMarketer har gjort sträcker sig fram till 2012. Enligt beräkningarna kommer då annonseringen online att omsätta 5 miljarder pund i Storbritannien.