Annonseringen i online video ökar kraftigt

Enligt en prognos från eMarketer/MAGNA kommer annonseringen i online video att öka med 32 procent i år i USA, från 530 miljoner USD 2008 till 699 miljoner USD i år. Dock har prognosen skruvats ner något sedan förra sommaren, då en tillväxt på 45 procent förutspåddes för 2009.

Nästa år kommer annonseringen i online video att nå 846 miljoner USD och 2011 nås en miljard USD enligt prognosen.

online video advertising

Leave a Reply