Annonsintäkterna på webben ökade med 19 procent för tidningarnas i USA under 2007, enligt preliminära siffror från Newspaper Association of America. För hela 2007 uppgick annonsintäkterna till till 3,2 miljarder dollar på webben.

Under det fjärde kvartalet 2007 ökade annonsintäkterna på webben med 14 procent till 847 miljoner dollar. Sedan förra året har tillväxttakten minskat. Under hela 2006 ökade webben med 32 procent. Motsvarande siffror för 2007 är 19 procent.

Annonsintäkter usa utveckling webb print

Annonsintäkterna i print minskade med 9,4 procent under 2007 jämfört med 2006, ner från 46,6 till 42,2 miljarder dollar. Det är en minskning med 4,4 miljarder dollar.

Annonsintäkter tidningar webb o print i usa

Även om annonsintäkterna ökar på webben och minskar i pappret så står webben fortfarande för en liten del av totalen. Under 2007 motsvarade webbens andel 7,0 procent av tidningarnas totala annonsintäkter. Det ska jämföras med 5,4 procent under 2006.