Har företag en plats på den sociala webben?

Finns det plats för företag på Twitter, Facebook mm eller är det bara för enskilda personer. Och var går gränsen? Är företagen verkligen införstådda med vad det innebär? Närvaro, transparent och realtid är ord som för många företag kommer att bli en naturlig del i den...