sociala webben

Har företag en plats på den sociala webben?

Finns det plats för företag på Twitter, Facebook mm eller är det bara för enskilda personer. Och var går gränsen? Är företagen verkligen införstådda med vad det innebär? Närvaro, transparent och realtid är ord som för många företag kommer att bli en naturlig del i den dagliga verksamheten. Jag hade det stora nöjet att vara … Read more

Social+semantisk+webb=Digital infrastruktur

Människor pratar till höger och vänster om hur web 3.0 kommer att se ut. Det finns lika många digitala framtidsvisioner som det finns bloggar känns det som. Idag hade jag tänkt göra samma sak och delge lite egna funderingar kring framtiden. Däremot vill jag inte sätta en etikett på det eftersom inter nets utveckling enligt … Read more