skosnore.pngJag har pratat mycket om underhållningsbranschen i relation till The Long Tail i mina bloggar. Anledningen är att skiv och filmindustrin är enklast att relatera till i förhållande till den långa svansen (varför anstränga de grå i onödan;) Men den långa svansen sträcker sig långt och det finns nischer inom alla branscher. En googling på området skosnören ger till exempel 68 300 träffar och jag får bland annat lära mig 33 sätt att snöra skorna på. Onödigt vetande när det är som bäst!

Den långa svansen sträcker sig från skosnören till att även gälla något helt annat. Lego. Bara ordet för mig tillbaka till mitt stökiga barndomsrum och en katt som inte kan sluta klökas efter att ha satt en legobit i halsen.

90% av Legos produkter finns inte i de vanliga butikerna utan i kataloger och på nätet. Totalt sett motsvarar näthandlen 10-15% av Legos årsomsättning på 1,1 miljarder dollar. Dessutom har Lego lanserat olika nättjänster som till exempel Lego Factory där man själv kan designa och bygga sin egen legosats som sedan till och med går att beställa från företaget. Individanpassat innehåll är informationsamhällets hörnsten och Internet har blivit ett verktyg för självutveckling.

legoart.pngIndividanpassat innehåll förändrar hur vi mäter och värderar media. Demografi får i allt högre utsträckning ge plats åt psykografi när det kommer till målgrupppsanalys. Idag kommer individen till utryck i högre grad i samhället och det blir mer intressant att mäta beteende och utgå från psykografiska tendenser i sin målgruppsanalys, än vilken ålder eller adress någon har. Samhället blir mer och mer individualiserat och företagen följer med. Det handlar inte bara om att förstå vilka som bygger med Lego, utan varför och hur de bygger.

bebis1.pngPå iTunes kan man göra egna spellistor och ladda ner enskilda låtar istället för hela album. Dörren till studion är öppen och alla får spela in sin egna skiva. Förlåt nu gräver jag ner mig i skivhögen igen, men Lego gör faktiskt samma sak. Genom sitt Lego Factory tillgodoser de marknadens nischbehov genom att erbjuda anpassade byggmodeller. Genom sina plastbitar bygger Lego samtidens värderingar och nischer. Svansens är lång och innehåller många byggstenar. Till sist en liten sång.

P.S. Katten klarade sig