Internet står för tillväxten

Internet svarar för en allt större del av den totala tillväxten i medieinvesteringarna. I eMarketers prognos av medieinvesteringarna i USA förutspås en tillväxt på runt 2-3 procent om året. Men räknar man bort internet så är ökningen för de resterande medierna mycket liten; mellan en halv till en procent årligen.

tabell_071113

Första halvåret i år står internet för nästan 8 procent av de totala medieinvesteringarna i USA. 2013 förväntas andelen vara 13-14 procent. I siffrorna från eMarketer och TNS ingår ej sökordsannonsering, vilken står för ca 40 procent av de totala investeringarna online.

dia_071113

Leave a Reply