Drygt en och en halv timme på nätet om dagen

Svenskarna ägnar allt mer tid åt internet. Enligt Internetbarometern 2007 från Nordicom, lägger den genomsnittlige användaren drygt en och en halv timme (96 minuter) på nätet en vanlig dag. Det är nästan en fördubbling sedan 1998, då den genomsnittliga användartiden låg på 50 minuter om dagen.

Tid internet utveckling

Skillnaderna är stora i olika åldersgrupper. Bland 15-24 är användningstiden uppe i över två timmar om dagen. I gruppen 25-44 år ligger också tiden man ägnar åt internet över snittet. Bland de allra yngsta, 9-14 år) ägnar man mindre tid (82 minuter) och även bland de äldre. I gruppen över 65 år är användningstiden “bara” 53 minuter om dagen bland internetanvändarna.

tid internet fördelat ålder

Männen ägnar längre tid åt nätet än kvinnor. I genomsnitt använder män internet 20 minuter längre än kvinnor en vanlig dag. 105 minuter bland män jämfört med 83 minuter bland kvinnor.

1 thought on “Drygt en och en halv timme på nätet om dagen”

Leave a Reply