nordicom

Drygt en och en halv timme på nätet om dagen

Svenskarna ägnar allt mer tid åt internet. Enligt Internetbarometern 2007 från Nordicom, lägger den genomsnittlige användaren drygt en och en halv timme (96 minuter) på nätet en vanlig dag. Det är nästan en fördubbling sedan 1998, då den genomsnittliga användartiden låg på 50 minuter om dagen. Skillnaderna är stora i olika åldersgrupper. Bland 15-24 är … Read more

Internet konkurrerar allt mer med TV under prime time

Tittandet på tv och användningen av internet under kvällstid har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det visar siffror från Nordicom som publicerades i Internetbarometern 2007. Internet tar en allt större del av publikens tid. Tidigt på kvällen, mellan klockan 17.00 och 19.00, är det lika många svenskar som enbart har använt internet (15 procent) … Read more

Internet större än tv bland kidsen

Internet än nu större än tv bland 15-24-åringar. I senaste Mediebarometern från Nordicom ser vi för första gången att fler unga använder internet än tittar på tv en genomsnittlig dag. Hela 86 procent av de som är i åldern 15 till 24 använder internet en vanlig dag. För tv är motsvarande siffra 83 procent. För … Read more

Två av tre använder internet en vanlig dag

Senaste Mediebarometern från Nordicom visar att två tredjedelar av befolkningen (9-79 år) använder internet en genomsnittlig dag. Sedan 2003 har andelen internetanvändare nästan fördubblats, från 33 procent till 64 procent en vanlig dag. Användningen av internet ökar när allt fler har tillgång till bredband, enligt Nordicom hade knappt 30 procent tillgång till bredband 2003, medan … Read more