Internet konkurrerar allt mer med TV under prime time

Tittandet på tv och användningen av internet under kvällstid har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det visar siffror från Nordicom som publicerades i Internetbarometern 2007.

Internet tar en allt större del av publikens tid. Tidigt på kvällen, mellan klockan 17.00 och 19.00, är det lika många svenskar som enbart har använt internet (15 procent) som enbart har tittat på tv (14 procent). 2003 var det ytterst få som enbart använde internet mellan 17-19 på kvällen (4 procent) och betydligt fler som enbart såg tv (19 procent). Förskjutningen från tv till internet gäller även senare under kvällen.

Denna trend blir ännu tydligare om vi tittar på personer i åldern 15-24 år. Mellan klockan 17-19 är det hela 27 procent som enbart använder internet, 2003 var det endast 5 procent av ungdomarna som använde internet vi denna tidpunkt. År 2003 såg 17 procent på tv, men använde inte internet. Fyra år senare har motsvarande siffra sjunkit till 9 procent.

användning tv & internet tidpunkt kl 17-19

Mellan klockan 19.00 och 22.00 är tv fortfarande störst bland personer i åldern 15-24 år. Men andelen som enbart använder internet har ökat från 2 procent 2003 till 17 procent 2007. Andelens som enbart tittar på tv har minskat från 55 procent till 34 procent. Intressant är också att andelen som använder båda medierna har ökat från 7 procent till 24 procent.

användning tv & internet tidpunkt kl 19-22
Senare på kvällen är det 13 procent av 15-24-åringarna som använder internet, men inte tittar på tv. Det ska jämföras med 2 procent år 2003. Andelen som ser på tv, men inte använder internet har minskat från 27 procent till 17 procent.
användning tv & internet tidpunkt kl 22-24

Vi ser alltså tydligt hur internetanvändningen ökar på kvällen samtidigt som tv-tittandet minskar bland personer i åldern 15-24 år. Samma mönster syns i hela befolkningen, dock inte lika tydligt.

2 thoughts on “Internet konkurrerar allt mer med TV under prime time”

Leave a Reply