Om 60 dagar har FN sin stora klimatkonferens COP15 i Köpenhamn. Så här står det i dagens nummer (8/10-09) av City Helsingborg: Barnens Framtid står på spel- Skåningarna har ingen koll. Tydligen har bara 3 av 10 skåningar någon som helst aning om FN:s klimatkonferens. Problemet är lite större än så skulle jag vilja säga.

5913 stycken följer COP15 på Twitter.
9855 stycken följer COP15 på Facebook.
2286 stycken följer COP15 på YouTube.

För att sätta detta i perspektiv ska det nämnas att HM har 13 921 medlemmar bara på Twitter.

COP15För mig är detta väldigt nedslående siffror för något som rör en global angelägenhet. Är det dessutom inte fruktansvärt nedslående siffror med tanke på sociala mediers möjlighet att engagera, involvera, interagera och upplysa. Vi sitter på en informationsguldgruva utan att veta om det. Jag kan inte tro att en sådan här viktig fråga bara engagerar sammantaget 18 054 personer på alla de största sociala nätverken ihop. Exemplifierade inte Obama fördelen med sociala medier som debatterande språkrör i förra årets valkampanj? Har inte Al Gore belyst miljöhotet i filmen ”An Inconvenient Truth?” Ändå hittar inte människor till COP15 sociala profiler. Detta säger mig framför allt en sak. Organisationer inser vikten av sociala medier som interaktionsverktyg med opinionen men de vet inte hur man dirigerar dit trafiken.

En annan notis i City Helsingborg berättar hur tidningen nu når 193 000 personer varje dag. Samtidigt finns det inte en ända länkadress till COP15:s hemsida, Twitter, Facebook eller YouTube-profil i samband med artikeln. Hur många av City Helsingborg, Lund och Malmös läsare har inte ett konto på Facebook, Twitter eller YouTube tror ni? För att inte tala om hur många av Sydsvenskans eller Svenska Dagbladets läsare som sitter på en social profil? Statistiken på hur många av en dagstidnings läsare som finns på olika sociala nätverk blir plötsligt väldigt aktuell i dagens webblandskap när det kommer till att bredda nyhetsförmedlingen.

Det finns en otrolig och ännu ganska outforskad möjlighet i att kombinera gammelmedia med nya kanaler, till exempel just genom att dirigera läsarna från papper till nätet. Skåningarna har ingen koll? Nä men från och med idag har tydligen 193 000 människor det så varför stanna vid papper och trycksvärta. Dirigera dem till de sociala profilerna och ge nyheten ännu en dimension som föder dialog, interaktion, upplysning och engagemang.

Vi måste ge de sociala kanalerna en möjlighet att göra det de verkligen är bra på, nämligen upplysa opinionen. Det är ofta en fråga om svart eller vitt för människor, sociala medier eller inte? Styrkan ligger i samarbetet och möjligheten att ge fler dimensioner till tidigare endimensionella nyheter. Skåningarna har ingen koll säger City Helsingborg. Världen har ingen koll säger jag.