Jag får ofta höra av relativt färska Facebook:are att det är svårt att hitta någon nytta. Man ser bara vännernas ”sociala” uppdateringar, och suckar lite över alla mat- och barnbilder. Men en bättre lösning än att byta ut alla sina vänner ;) är att engagera sig i några av de miljoner grupper som finns. Här är ett urval av mina favoritgrupper för dig som jobbar i offentlig sektor. Jag tar gärna emot fler tips, lägg dem i kommentarer för alla att se.

Sociala medier i offentlig sektor – 1.736 medlemmar – ”En grupp för att ventilera frågor, tankar och idéer som rör arbete med sociala medier i offentlig sektor.”

Sociala medier i skolan – 795 medlemmar – ”Denna gruppen ska först och främst handla om möjligheterna sociala medier kan skapa i undervisningen och lärandet.”

Opengov, öppna data i offentlig förvaltning – 705 medlemmar – ”Internet gör det möjligt att skapa helt nya möjligheter till insyn i offentlig sektor. Samtidigt blir det möjligt att skapa nya e-tjänster på medborgarnas villkor och starta företag för att vidareförädla information.”

Behovsdriven utveckling i offentlig sektor – 601 medlemmar – ”Utvecklingen av tjänster ska utgå från privatpersoners och företags behov. Men i många fall utgår den istället från organisationens egna behov.”

Kriskommunikation i samhällsberedskap – 146 medlemmar – ”Tanken med gruppen är att vi ska främst ska samla oss kring kriskommunikation och krisinformation i samhällets beredskap och krishantering.”

Hur ska Sverige stötta innovation – 528 medlemmar – ”Vi försöker samla entreprenörer, företagare och innovatörers röster för att försöka forma svensk innovationsstrategi. Därför behöver vi din hjälp att komma med input till politikerna!”

Webbriktlinjer – 491 medlemmar – ”Tipsa och diskutera hur man kan bygga en användbar och tillgänglig webb. Syftet med gruppen är att vara ett komplement till vägledningen för webbriktlinjer (fd 24-timmarsvägledningen) som du hittar på www.webbriktlinjer.se

Uppdatering, fler tips:

Systemtänk i offentlig sektor – 108 medlemmar – ”Med systemtänk (systems thinking) försöker man betrakta en verksamhet som ett sammanhängande system. Genom att göra det skapas förutsättningar för effektiv verksamhetsförbättring utan suboptimering. Här diskuterar vi olika aspekter av systemtänk, goda exempel och utbyter erfarenheter.”

Sammanfattningsvis: grupperna är en fantastisk del av Facebooks verktygslåda. Använd dem för både nytta och nöje!

Bildcred: CC BY-SA-NC Charis Tsevis/Flickr