Facebookstats

Idag tänkte jag tipsa om CheckFacebook.com, som innehåller uppgifter om antal användare per land fördelat på kön och ålder. På en karta presenteras antal användare per land och klickar man sedan på ett land får man fram uppgifter om köns- och åldersfördelning.

checkfacebook karta

I Sverige finns 2,09 miljoner Facebook-användare och vi ligger fortfarande efter Danmark som har 2,15 miljoner användare. I andel av hela befolkningen är både Norge (39 procent) och Danmark (39 procent) större än Sverige 23 (procent).

facebook norden

2 thoughts on “Facebookstats”

Leave a Reply