norden

Facebookstats

Idag tänkte jag tipsa om CheckFacebook.com, som innehåller uppgifter om antal användare per land fördelat på kön och ålder. På en karta presenteras antal användare per land och klickar man sedan på ett land får man fram uppgifter om köns- och åldersfördelning. I Sverige finns 2,09 miljoner Facebook-användare och vi ligger fortfarande efter Danmark som … Read more

Sökordsmarknadsföringen upp 70 procent till 2012

JupiterResearch har publicerat en prognos för sökordsmarknadsföring i Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Enligt beräkningarna kommer det i år att spenderas 411 miljoner euro, vilket är en ökning från 2007 med 27 procent. 2012 kommer siffran vara uppe i 703 miljoner euro, enligt JupiterResearch. De kommande fyra åren kommer sökorsmarknadsföringen i Norden öka mer … Read more