Fem stora i Europa

eMarketer rapporterar hur internetanvändningen i de fem största västeuropeiska länderna (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) utvecklas. I dagsläget är det stora skillnader i andelen internetanvändare på dessa marknader. Storbritannien har nästan en penetration på 60 procent, jämfört med Spanien på 45 procent. Dock så har Spanien den snabbaste tillväxten.

europe

Prognosen för 2011 pekar på att glappet kommer att minska mellan länderna. Storbritannien kommer fortfarande ha den största andelen internetanvändare, med upp mot tre fjärdedelar av befolkningen online. Medan i de övriga fyra länderna kommer penetrationen att vara runt 60 procent.

Givetvis är skillnaderna stora om vi tittar på olika åldrar. Enligt Eurostat använde 73 procent av alla 16-24-åringar i EU (EU-25 länderna) internet regelbundet under 2006. Medan motsvarande siffra endast var 20 procent för personerna i åldern 55-74.

Jag lär återkomma till Eurostats siffror och till hur prognosen ser ut för Sverige och de andra Nordiska länderna.

Leave a Reply