Google svarar för drygt 67 procent av alla sökningar i USA i mars 2008, enligt nya siffror från Hitwise. Det är den högsta marknadsandel som Google har haft i Hitwise mätningar. Jämfört med mars förra året har marknadsandelen för Google ökat med 5 procent.

Yahoo Search svarar för drygt 20 procent av sökmarknaden och MSN Search har en marknadsandel på 5 procent. Ask.com har ökat 18 procent sedan mars förra året, dock på en låg nivå. I senaste mätningen har de en marknadsandel på 4,1 procent.

Sökmotorernas marknadsandel i USA

De övriga 46 sökmotorerna som Hitwise mäter har tillsammans en marknadsandel på 1,72 procent av sökningarna i USA.

Sedan september 2006 har Google ökat sin marknadsandel från 60,9 procent till 67,3 procent i mars 2008. Det är en ökning med drygt 10 procent.

Googles marknadsandel sökmotorer usa

Under motsvarande period har Yahoo tappat 9 procent och MSN har tappat 39 procent av sin marknadsandel.