Googleskyltarna: hela listan beställd och tio frågor om varumärke

Frågade Vägverket efter hela listan med personliga skyltar och fick snabbt svar från handläggare Daniel (en trevlig och duktig prick för övrigt).

Vi har en testapplikation på Vägverket där vi kan få ut en sådan lista som du vill ha, aktuell per den 5 augusti eftersom testapplikation inte uppdateras mot vägtrafikregistret så ofta.
Offentliga handlingar överlämnas på papper och skickas med vanlig post. Listan blir på 265 sidor och Vägverket måste därför ta ut en avgift för detta enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Jag berättar detta, eftersom det finns de som tar tillbaka sin begäran om att få omfattande uttag av offentliga handlingar när de får veta vad uttaget kostar dem.
Enligt 16 § andra stycket avgiftsförordningen är avgiften för en beställning av tio sidor 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.
Du kommer alltså att behöva betala en avgift på 50 kr + 2 kr x 255 sidor = 560 kr.

Listan är beställd, så snart den kommer scannar jag in den och presenterar den i lämplig form.

Men listan väcker redan frågor, liksom vägverkets hantering i övrigt. Jag har börjat med tio frågor, efterhand som jag får svaren lägger jag in dem, liksom övriga frågor som säkert uppkommer. Håll ett öga här.

Ber om ursäkt om frågorna upplevs som lekmannamässiga – det är de. Men de utgår från ett slags sunt förnuft som borde råda. Fundera gärna på hur du själv skulle svara på dem…

Till Vägverket: Enligt ert pressmeddelande kan gången vara följande.
Jag ansöker om APPLE. Det är ett varumärke, men det är också ett vanligt ord (minst lika vanligt som OASIS enligt ert exempel). Jag får skylten. Någon rättighetsinnehavare till Apple ser detta och klagar – och ni kan antingen bestämma er för att låta mig behålla, eller återkalla.

I frågorna nedan utgår jag från exemplet med APPLE om inget annat sägs

  1. Är mitt exempel ovan rätt uppfattat?
  2. Vad avgör om jag ska få behålla skylten eller inte? Vad ingår i den bedömning som ni gör ”från fall till fall”?
  3. Det finns 78 träffar i varumärkesregistret på APPLE från olika innehavare. Betyder det att någon av dem kan få skylten, eller att ingen av dem kan få skylten?
  4. Sverige har tiotusentals varumärkesinnehavare. Hur ska de hålla koll på nytillkomna skyltar så att de kan bevaka sina intressen efter hand som nya skyltar tillkommer? Addera EU så handlar det om hundratusentals.
  5. Vissa varumärkesinnehavare har tusentals varumärken. Ska de beställa er lista en gång i veckan eller hur ska de rent praktiskt kunna bevaka sin rätt?
  6. Vad gäller retroaktivt, mao: håller PRV koll på vilka skyltar som har registrerats så att man inte kan registrera ett varumärke i efterhand för att återkräva en skylt?
  7. Vilken varumärkesklass faller en registreringsskylt under?
  8. Vad gäller för del av varumärke. PRV, tex, finns inte som ensam treställig förkortning i varumärkesregistret. Är det ok på en skylt?
  9. I era regler nämns inte varumärkesregistret utan det står: ”Om du vill använda en kombination som motsvarar ett produkt- eller företagsnamn ska du kontakta den som äger rätten till namnet och få ett skriftligt medgivande, som du bifogar ansökan.” Betyder det att man inte behöver ha ett registrerat varumärke för att kunna kräva att en skylt återkallas? (När du ska välja företagsnamn)
  10. Ansluter till fråga 9: gäller det isf bara svenska produkt- och företagsnamn?

Så många frågor, hoppas på lite svar… Och för att än en gång upprepa: den här problematiken är inte unik för vägverket utan gäller i många fall där varumärken ska hanteras.

Och Google är fortfarande mina vänner, you rock!

[basic info in english] [första inlägget] [the images at flickr]

Andra bloggar om: , , , , , ,

2 thoughts on “Googleskyltarna: hela listan beställd och tio frågor om varumärke”

Leave a Reply