Hälften använder internet minst en timme om dagen

Nästan hälften (48 procent) av den vuxna befolkningen i USA använder internet minst en timme om dagen. Det visar den senaste Gallup Poll som gjordes i december 2008. Det är en fördubbling sedan december 2002 då motsvarande andel var 26 procent.

använder internet frekvent 2002-2008

Andelen frekventa internetanvändare är som högst bland de yngsta. I åldern 18-29 år uppger 62 procent att de använder internet en timme eller mer om dagen. Andelen frekventa användare sjunker med åldern och i den äldsta gruppen är motsvarande andel endast 23 procent.

frekvens internetanvändning ålder

Dock är ökningen som störst bland de som är 65 år eller äldre. I förra mätningen var det endast 14 procent som använde internet mer än timme om dagen. Och nu ligger den på 23 procent, en ökning med hela 64 procent på ett år!

Leave a Reply