Nästan hälften (49 procent) av internetanvändarna i USA använder sök en genomsnittlig dag, enligt en ny undersökning från Pew Internet & American Life Project. Andelen som använder sök har ökat stadigt sedan första undersökningen 2002, då knappt en tredjedel använde sök en genomsnittlig dag. Andelen som använder sök en genomsnittlig dag har ökat med 69 procent. Under samma period har e-mail ökat med 15 procent (från 52 till 60 procent).

Yngre använder sök flitigare än äldre. En genomsnittlig dag använder 55 procent av 18-29-åringarna sök och andelen är nästan lika stor i gruppen 30-49 år. Bland de över 65 år är andelen betydligt lägre: 27 procent.

search by age on a typical day