Hälften av alla bloggare är 35+

Technorati är mitt uppe i releasen av sin stora undersökning “State of the Blogosphere 2008“. Under fem dagar släpper de nu rapporten. Hittills har de hunnit presentera två delrapporter. Men fortsättning följer…

Första delen av rapporten “Who are the Bloggers?” tittar på demografin i bloggosfären, som kön, ålder och sysselsättning. När det gäller åldern visar Technoratis undersökning att 50 procent av bloggarna är 35 år eller äldre. Den största åldersgruppen är dock 25-34 åringar som utgör en dryg tredjedel av bloggosfären.

bloggare fördelat på ålder

I USA är andelen äldre bloggare ännu större, med 58 procent av bloggarna som är 35 år eller äldre. I Europa är mostavarande andel 52 procent. Asien är undantaget med en mycket stor andel unga bloggare, här är hela 73 procent i åldern 18-34 år.

bloggare ålder & region

Undersökningen visar vidare att männen fortfarande utgör majoritet i bloggosfären: 66 procent av bloggarna är män.

Hela undersökningen genomfördes i somras med bloggare från hela världen via ett slumpmässigt urval. Technorati fick in 1290 svar från 66 länder.

2 thoughts on “Hälften av alla bloggare är 35+”

Leave a Reply