Mer än två tredjedelar (68 procent) av de vuxna internetanvändarna i USA säger att de besöker bloggar, communities eller sociala nätverk, enligt en undersökning från MarketTools.

Nästan en femtedel (19 procent) säger att de besöker bloggar, communities eller sociala nätverk dagligen. En lika stor andel (20 procent) besöker någon gång i veckan. 29 procent besöker mindre ofta och en tredjedel säger att de aldrig besöker. Och besöksfrekvensen ökar, 42 procent svarar att de besöker denna typ av sajter oftare nu än för ett halvår sedan.

sociala medier frekvens

Kvinnor använder sociala medier i större utsträckning än män; 70 procent av kvinnorna mot 65 procent av männen. Och andelen dagliga besökare är också större bland kvinnorna. 22 procent av kvinnorna säger att de besöker bloggar, communities eller sociala nätverk dagligen. För männen är motsvarande andel 16 procent.