Hälften av internetanvändarna i USA läser bloggar

Enligt eMarketer läser hälften av internetanvändarna i USA bloggar minst en gång i månaden. Det motsvarar 96,6 miljoner läsare. 2013 kommer antalet bloggläsare vara 128,2 miljoner eller 58 procent av samtliga internetanvändare.

bloggläsare usa

I USA finns idag ca 28 miljoner bloggare som uppdaterar sin blogg åtminstone en gång i månaden. Det betyder att 14 procent av alla internetanvändare bloggar. Fram till 2013 kommer denna andel att öka till 17 procent. 38 miljoner kommer alltså att blogga i USA om fyra år.

bloggare usa

Leave a Reply