helsingborg.com och kommunallagen

I en artikel nyligen hävdade Helsingborgs Dagblad att helsingborg.com kunde tänkas bryta mot lagen då den inte följde likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Jag har skrivit om det i en tidigare text om inspiration och stolthet. De baserade sin text på ett mailsvar från stadsvetare Jan Turvall. Jag ringde upp honom, och här kan du lyssna på vårt samtal.

Men jag ville försöka få tydligare svar från de som jobbar dagligen med den juridiska tolkningen av kommunallagen. Och då är sannolikt ingen bättre lämpad än Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL. Så här säger han:

Det är klart att en kommun måste kunna välja vilka de vill skriva om i ett redaktionellt material. Det kan vara bra reklam också så klart. Det finns gråzoner och det går inte att ge några definitiva svar i generella termer eftersom det inte finns några rättsfall som gäller just detta. Jag bläddrade lite snabbt i Helsingborg.com. Jag ser inga problem i att man lyfter upp vissa företag och kulturella och kommersiella händelser om dessa har ett nyhetsvärde. Jag hittade inget där som jag skulle klassa som olagligt understöd till enskild eller enskild näringsidkare.

Detta citerar jag så klart med tillstånd av Staffan. Vill också passa på att tacka Jeanna Thorslund för benäget bistånd i att komma så nära ett svar som det nog går att göra – tills dess att en domstol dömer av. Juristerna på SKL är inte kända för att tänja på gränserna, och eftersom de inte sitter i staden borde de heller inte vara ”befläckade” av våra egna juristers eventuell relation till sajten.

Det känns oerhört skönt att få bekräftat från ytterst sakkunnigt håll att de resonemang som vi fört högt och brett i staden verkar hålla. Vår avsikt med helsingborg.com har ju aldrig varit något annat än att göra gott för HELA Helsingborg, så den här misstanken var naturligtvis inte rolig. Hoppas HD gör en uppföljning.

Och om inte annat hoppas jag att Stockholms turistsajt också kan andas ut nu – de går ju avsevärt längre än vad vi gör på helsingborg.com ;)

Foto: CC BY-SA flickr photo by Ksayer1

1 thought on “helsingborg.com och kommunallagen”

Leave a Reply